تبلیغات
بهار تهران - افزایش سرعت اینترنت

 

روش اول: در start menu

ودرکادر runعبارت regedit راتایپ کن وok . وارد registry میشی. به آدرس زیر برو:

HKEY\CURRENT\USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENT VERSION\INTERNET SETTING

در سمت راست صفحه در فضای خالی کلیک راست . عبارت NEW ,و بعد DWORD Value

روی اون کلیک و در ستون مقابلش عبارت Value data رو تغییر نام(rename) بده به عبارت زیر:

Max Connections Per Server

دوباره رویNEW وبعدDWORD Value و باز Value data دوم رو به عبارت

Max Connection Per 1-0 Serverتغییر نام بده.

کلمات رو به همین شکل بزرگ و کوچک تایپ کن. حالا روی هر کدوم دبل کلیک تو کادر اولی عدد8 وتو کادر دومی حرف a کامپیوتر رو restart کن و والسلام.

بعد از اتصال به اینترنت به نتیجه دقت کن و ببین چقدر تفاوت کرده نظر بده.

روش دوم:

در start meno وارد run و در کادر gpedit.msc رو تایپ کن.

از این مسیر حرکت کن تاCamputer Configuration\Adminstrative Templates\Network\Qos Packet Scheduler

سمت راست صفحه روی Limit reservable band width کلیک در صفحه باز شده(setting)

enabled رو چک کن.

(%)band width limit عدد 20 رو به0 تغییر بده. با این کار محدودیت 20 درصدی تو از پهنای باتد لغو میشه.

صفحات رو ببند و برو بهNetwork connection کلیک راست properties و بعد Networking

اونجا باید کادر

Qos packet scheduler

باید چک شده باشه . کامپیوتر restart والسلام.

برو تو اینترنت نتیجه رو ببین و نظر بده.

روش سوم: افزایش سرعت Dial up به 115.2 kbps !!!!!!

برو به controlpanel\phone & modem\modem\properties\advanced

داخل کادر وارد کن at&fx والسلام.


- مورد آخر بهنظر من موءثر تر بوده البته 115 اغراقه ولی 30% بهتر شده.

- توصیه میکنم اگه سه روش رو هم خواستید انجام بدید یه فاصله زمانی چند ساعته بینشون باشه تا متوجه تغییرات هر کدوم بشین ما رو هم بی خبر نزارین. نظر یادت نره