تبلیغات
بهار تهران - بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد


درآستانه سال جدیداین شعر را به یاد همه انسانهای آزادیخواهی که مرگ را به سخره گرفته و بر عقاید خویش استوار مانده اند و به یاد سراینده آن احمد شاملو، شاعر آزادیخواه  در وبلاگ می گذارم، یادشان گرامی و راهشان پررهروباد.

                                                                

مرگ وارطان

" وارطان ، بهار خنده زد و ارغوان شکفت.

  در خانه ، زیر پنجره گل داد یاس پیر ،

  دست از گمان بدار!

  بودن به از نبود شدن خاصه در بهار..."مرگ وارطان

" وارطان ، بهار خنده زد و ارغوان شکفت.

  در خانه ، زیر پنجره گل داد یاس پیر ،

  دست از گمان بدار!

  بودن به از نبود شدن خاصه در بهار..."

وارطان سخن نگفت ،

                       سرافراز،

دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت.

*

" وارطان! سخن بگو!

   مرغ سکوت ، جوجه ی مرگی فجیع را

   در آشیان به بیضه نشسته است!"

وارطان سخن نگفت ،

                       چو خورشید

از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت.

*

وارطان سخن نگفت

وارطان ستاره بود:

یکدم دراین ظلام درخشید و جست و رفت.

*

وارطان سخن نگفت

وارطان بنفشه بود:

گل داد و

        مژده داد،

                 زمستان شکست و

                                     رفت...


دیدگاه ها : نظرات